Potraviny s rodokmenem

Sezóna v muzeu 2021

Jihočeské zemědělské muzeum Vás srdečně zve na události, které se u nás letos uskuteční.  I přes nepříznivou situaci chceme pokračovat v tradici organizování kulturních akcí a staročeských slavností v moderním pojetí, které přiblíží současné mladé generaci život našich předků zábavnou, zážitkovou formou v reálném prostředí jihočeského statku. Zároveň generaci pamětníků umožní zavzpomínat si na své mladí a podělit se o své vzpomínky s dětmi a vnoučaty.

Akce Den chleba (12. 6.), Dožínky (11. 9.) a Zabíjačka (30. 10.) se budou konat za finanční podpory Jihočeského kraje, kterému touto formou děkujeme.

V sobotu 3. 7. se uskuteční „Den lesa“. Děkujeme za finanční příspěvek v rámci projektu Oranžový rok 2021 společnosti ČEZ a městu Týn nad Vltavou.

V průběhu těchto akcí budou návštěvníci seznamováni se zvyky a tradicemi, které udržovali naši předci, sami si je prožijí, a na programu se tak budou aktivně podílet. Při všech zmíněných akcích budou mít návštěvníci nejen možnost zapojit se do zemědělských prací typických pro období léta a podzimu, ale i do tematických výtvarných a řemeslných dílen pod vedením zkušených lektorů. Dále se budou moci zúčastnit soutěží a aktivit, prostřednictvím nichž proniknou hlouběji do tajů tradičních řemesel a dovedností spojených se životem na venkově. Pro veřejnost bude připraveno také občerstvení sestávající z tradičních pokrmů, které se při podobných slavnostech v minulosti podávaly.

Dožínkové koláče, domácí chléb, placky, buchty, to vše pečené za účasti návštěvníků přímo v peci na dvoře muzea, nebo výroba zabijačkových specialit, kdy nechá mistr řeznický nahlédnout zájemce „pod pokličku“ a prozradí své recepty, předvede, jak se plní jitrnice a jelita a jak se vyrábí tlačenka. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat vše čerstvé.

Tvořivé dílny pro děti i dospělé nabídnou zejména velmi oblíbené malování kamínků, dětem i dospělým jsou určeny ukázky zemědělských prací - příprava půdy a setí, zpracování ovčí vlny. Chybět nebudou ani herní prvky - soutěže a aktivity se zemědělskou a folklorní tématikou nejen pro děti. Program zpestří hudební a taneční vystoupení v lidovém duchu.

Dožínková akce jako oslava úspěšné obilné sklizně představí tradiční předání dožínkového věnce hospodáři, předvedení zemědělské techniky v chodu, ukázky zemědělských prací - různé způsoby sklizně a výmlatu obilí, mletí obilí a další jeho zpracování. Pro děti jsou připraveny tematicky zaměřené soutěže a hry jako poznávání obilí, skákání do sena či soutěž o nejhezčího polního strašáka. Výtvarné a řemeslné dílny nabídnou například tvorbu ze slámy, kukuřičného šustí a dalších přírodních materiálů. „Zabijačka v muzeu“ svým programem přiblíží tradice spojené s nadcházejícím zimním obdobím. Návštěvníci se dozví, jak se naši předci připravovali na zimu, jak v dobách bez lednice a dalších moderních vymožeností uchovávali zásoby, a vyzkouší si různé dovednosti jako pletení mašlovaček z husího peří, stloukání másla a mnoho dalších aktivit.

Za podpory Ministerstva zemědělství bude naše muzejní zahrada v letošní sezóně rozšířena o novou vzdělávací oblast zaměřenou na sadařství a včelařství, pochopení jejich vzájemné provázanosti a umožní seznámit se interaktivním způsobem s pěstováním a zpracováním ovoce i s životním cyklem a úlohou včel v zemědělství. Zahrada bude také rozšířena o nové dětské hřiště, kde nebude chybět oblíbený smyslový chodník a spousta dalších atrakcí.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu. J

Sezóna v muzeu 2021 Sezóna v muzeu 2021 Sezóna v muzeu 2021 Sezóna v muzeu 2021


Expozice Potraviny s rodokmenem

Expozice Potraviny s rodokmenem, která je usmítěna na půdě muzea, je zaměřena na propojení současného všedního života

Expozice „Potraviny s rodokmenem“- Agromanie.cz je zaměřena na zpracování zemědělských produktů, které se v různých podobách běžně vyskytují na stolech českých domácností. Často ovšem není zřejmý jejich základ a původ, což chceme naší interaktivní expozicí změnit. Expozice se skládá z těchto částí: zpracování masa, zpracování mléka, zpracování obilí a zpracování dalších zemědělských produktů. Prostřednictvím historie, historických nástrojů a osvědčených pracovních postupů návštěvníkům přiblíží i současné zpracování a složení produktů pocházejících ze zemědělství. Expozice byla realizována za podpory Ministerstva zemědědělství České republiky.

Expozice je doplněná kašírovanými sochami, na jejichž výrobě se podíleli klienti jihočeských terapeutických dílen, především z Domova sv. Anežky z Týna nad Vltavou. Děkujeme za přiloženou ruku k dílu! :) Projekt byl realizován v rámci grantového programu Podpora kultury Jihočeského kraje.