Logo - Jihočeské zemědělské muzeumJihočeské zemědělské muzeum, o.p.s.

Logo - Soutěž - Jihočeské zemědělské muzeum

 

Projekty

Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!

Díky finančním prostředkům z Ministerstva zemědělství jsme mohli realizovat projekt Agromaniaci, zaryjte se do hlíny! V rámci projektu tohoto projektu jsme vybudovali políčko u budovy  muzea, kde probíhal a v dalších letech bude probíhat vzdělávací program zaměřený na péči o půdu a pole jako takové. Program jsme do své nabídky zařadili proto, že dnešní děti se od zemědělské reality stále více vzdalují a ani současný vzdělávací systém příliš nenahrává těsnějšímu spojení dětí a mládeže s přírodou. Proto je necháváme díky tomuto projektu zažít pěstování rostlin v jejich přirozeném prostředí na poli, v blízkosti zemědělského statku, kde sídlí Jihočeské zemědělské muzeum. Jedná se o prostor, kde je zemědělství přítomno na každém kroku.

Prostřednictvím projektu „Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!“ jsme školám nabídli vzdělávací program zaměřený na pěstitelské práce přímo na poli a s nástroji, které se pro tuto činnost užívají odpradávna (s ohledem i na jejich vývoj v průběhu staletí). Kromě samotné práce na poli děti získaly i mnoho informací, které si také doplnily do svého pracovního sešitu, který u nás dostaly. A pokud pracovali poctivě, získaly na konci i „Řád zlaté motyčky“, který si mohly nalepit buď do sešitu, nebo kamkoliv jinam.