Projekty

Od koně až po traktor

Nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol.

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství se děti v novém programu mohou seznámit s tradičními pohony v zemědělství. Na vlastní kůži si vyzkouší práce, které se kdysi vykonávaly ručně a samy poznají, jakou sílu je třeba na jednotlivé operace vynaložit (například rozpohybování žentouru, roztočení kamenného mlýnku na obilí). V interaktivních expozicích poznají, jak se v průběhu staletí vyvíjelo a zdokonalovalo zemědělské náčiní, jak velkou pomocí byla hospodářská zvířata a uvědomí si, jak nástup strojů významně usnadnil práce v zemědělství. Ve skutečné traktorové kabině si děti díky simulátoru vyzkouší virtuálně obdělat pole v sousedství muzea.


Agromaniaci, do stájí!

Vzdělávací program pro mateřské a základní školy!

Díky finančním prostředkům z Ministerstva zemědělství můžeme realizovat projekt Agromaniaci, do stájí!, který je zaměřen na péči o hospodářská zvířata, která bývala do poloviny 20. století neodmyslitelnou součástí každého statku. Účastníky tohoto programu mohou být jak žáci základních a mateřských škol, tak děti z letních táborů, rodiny s dětmi nebo neformální dětské skupiny.

V rámci projektu jsme vybudovali nové přístřešky pro zvířata na naší minifarmě, nové ohrady a herní prvky například pro kozy. Vše je možné shlédnout při prohlídce muzea nebo přímo navštívit při absolvování vzdělávacího programu, při němž se účastníci  seznámí s potřebami hospodářských zvířat a specifiky jejich chovu. Péči o ně si i prakticky vyzkouší za přítomnosti našich odborně proškolených zaměstnanců. 

Agromaniaci, do stájí!


Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!

Díky finančním prostředkům z Ministerstva zemědělství jsme mohli realizovat projekt Agromaniaci, zaryjte se do hlíny! V rámci projektu tohoto projektu jsme vybudovali políčko u budovy  muzea, kde probíhal a v dalších letech bude probíhat vzdělávací program zaměřený na péči o půdu a pole jako takové. Program jsme do své nabídky zařadili proto, že dnešní děti se od zemědělské reality stále více vzdalují a ani současný vzdělávací systém příliš nenahrává těsnějšímu spojení dětí a mládeže s přírodou. Proto je necháváme díky tomuto projektu zažít pěstování rostlin v jejich přirozeném prostředí na poli, v blízkosti zemědělského statku, kde sídlí Jihočeské zemědělské muzeum. Jedná se o prostor, kde je zemědělství přítomno na každém kroku.

Prostřednictvím projektu „Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!“ jsme školám nabídli vzdělávací program zaměřený na pěstitelské práce přímo na poli a s nástroji, které se pro tuto činnost užívají odpradávna (s ohledem i na jejich vývoj v průběhu staletí). Kromě samotné práce na poli děti získaly i mnoho informací, které si také doplnily do svého pracovního sešitu, který u nás dostaly. A pokud pracovali poctivě, získaly na konci i „Řád zlaté motyčky“, který si mohly nalepit buď do sešitu, nebo kamkoliv jinam.