Projekty

ORANŽOVÝ ROK 2024

V roce 2024 došlo k finanční podpoře 2 projektů od společnosti ČEZ a města Týn nad Vltavou v rámci projektu Oranžový rok 2024. Jedná se o projekt "Lidové slavnosti na statku 2024" (Velikonoce, Den chleba a Dožínky) a projekt "Farmaden". Děkujeme za Vaši podporu!

ORANŽOVÝ ROK 2024 ORANŽOVÝ ROK 2024


Podpora od Ministerstva zemědělství

Na rok 2024 jsme získali finanční podporu od Ministerstva zemědělství na projekt "EKOuzlíme v maringotce". Děkujeme!

Podpora od Ministerstva zemědělství


Projekty podpořené Jihočeským krajem

V roce 2024 jsme byli finančně podpořeni Jihočeským krajem v rámci 3 dotací - Lidové slavnosti na statku 2024, Historie praní prádla a Jihočeské zemědělské muzeum propaguje region. Děkujeme za Vaši podporu!

Projekty podpořené Jihočeským krajem


Výletník.cz - tipy na výlety

www.vyletnik.cz

Výlety Jižní Čechy https://www.vyletnik.cz/clanky/lo/jihocesky-kraj/


Propagace pro Jihočeské zemědělské muzeum

Název: Propagace pro Jihočeské zemědělské muzeum

Registrační číslo projektu: 0380000895

V roce 2023 jsme získali podporu v rámci Kreativních voucherů, které napomáhají řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Jihočeské zemědělské muzeum realizuje projekt zaměřený na zlepšení propagace muzea za účelem zvýšení návštěvnosti. Projekt je financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

Propagace pro Jihočeské zemědělské muzeum           Propagace pro Jihočeské zemědělské muzeumPropagace pro Jihočeské zemědělské muzeum


Dobrý hospodář = ŽIVÁ PŮDA

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství dojde v roce 2023 k rozšíření nabídky Jihočeského zemědělského muzea o další vzdělávací oblast zaměřenou na environmentální vzdělávání v oblasti rostlinné produkce a pedologie a to s pomocí venkovní expozice. V této nové expozici se návštěvníci budou moct seznámit s běžně pěstovanými polními plodinami. Projekt má za cíl podpořit zájem dětí a mládeže o zemědělství a přirodní obory.

Děkujeme Ministerstvu zemědělství za finanční podporu.                                                                                                            Dobrý hospodář = ŽIVÁ PŮDA                                                                               


ORANŽOVÝ ROK 2023

V roce 2023 jsme získaly finanční podporu v rámci Oranžového roku 2023 společnosti ČEZ a města Týn nad Vltavou. Podpořeny byly čtyři žádosti - Velikonoce, Chleba na statku, Dožínky a Život na statku

Velmi děkujeme za Vaši podporu!                                                                                                         ORANŽOVÝ ROK 2023 ORANŽOVÝ ROK 2023


Projekty podpořené Jihočeským krajem v roce 2023

V roce 2023 nás finančně podpořil Jihočeský kraj v rámci 3 grantů.

Prvním podpořeným projektem je projekt "Kováři, do muzea!" Cílem tohoto projektu je vytvořit novou expozici zaměřenou na kovářství a rozšířit již stávající expozici kolářství a ukázat jejich provázanost.

Druhým projektem je "Jihočeské zemědělské muzeum propaguje region". Cílem tohoto projektu je zviditelnit místní region skrze Jihočeské zemědělské muzeum, propagační aktivity přispívají ke zviditelnění celého Jihočeského kraje.

Posledním podpořeným projektem jsou "Lidové slavnosti na statku 2023". V rámci tohoto projektu proběhnou tři slavnosti - Velikonoce, Den chleba a Dožínky. 

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu!                                                                                                           Projekty podpořené Jihočeským krajem v roce 2023


VÝSADBA KLIMATICKÉ ZELENĚ, PŘÍRODĚ BLÍZKÁ NAUČNÁ STEZKA, NETĚCHOVICE

Na podzim minulého roku 2022, bylo komunitně vysázeno v rámci projektu pana Štěpána Netíka - Výsadba klimatické zeleně, přírodě blízká naučná stezka, Netěchovice celkem 74 stromů za účelem zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem projektu je regenerace prostoru a zatraktivnění okolí během roku s možností sběru plodů z ovocných dřevin. Tyto výsadby by měly také vhodně vnést zeleň do krajiny a doplnit krajinu o zeleň, biokoridory a navázat na okolní lesy, remízy liniovou zelení. Ovocné dřeviny plní své přirozené funkce jako je produkce kyslíku, regulace teplot a pomáhají snižovat negativní dopady zemědělského hospodaření. Stromová alej, také zvyšuje kvalitu biotopu celé krajiny. Pro plnění tohoto účelu, bylo navrženo vysadit více druhovou směs ovocných vysokokmenných dřevin. Alej se nachází přímo za Jihočeským zemědělským muzeem. Myšlenka projektu spočívá ve vytvoření přírodě blízké naučné stezky pro rodiče s dětmi.

 

Výsadba klimatické zeleně – ovocných alejí v roce 2022

 

Druhová skladba: lípa 1x, bříza 2x, buk 2x, dub 2x, jasan 2x, javor 2x, jabloň 18x, jeřáb 11x, olše 4x, třešeň 10x, hrušeň 10x, slivoň 10x


Příroda vzdělává

Na přelomu roku 2022 a 2023 byl realizován projekt "Příroda vzdělává". Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků PEPCO. V rámci tohoto projektu vznikla environmentální stezka s informačními zastaveními, ke které byly vytvořeny metodické a propagační materiály, a také byly pořízeny edukativní pomůcky. Děkujeme za Vaši podporu.

Příroda vzděláváPříroda vzdělává


Život hospodářských zvířat

Díky finanční podpoře z Ministerstva zemědělství ČR došlo v roce 2022 k rozšíření nabídky Jihočeského zemědělského muzea o další vzdělávací oblast zaměřenou na specifikace a chov hospodářských zvířat. Do venkovního expozice byly pořízeny nové cedule s popisy jednotlivých zvířat, která v muzeu máme, byly opraveny stávající výběhy pro zvířata, vyrobeny nové přístřešky, opravena minifarma, vytvořen plánek celého areálu muzea pro lepší orientaci našich návštěvníků, vznikl nový výukový program, který se stal pro školy i školky velmi oblíbeným. Děkujeme Ministerstvu zemědělství za jejich podporu!


Oranžový rok 2022

V roce 2022 jsme získaly finanční podporu v rámci projektu Oranžového roku 2022 společnosti ČEZ a města Týn nad Vltavou. Podpořeny byly 4 žádosti - Lidové slavnosti na statku 2022, Řemesla v muzeu, Farmaden a Den dětí. 

Velmi děkujeme za Vaši podporu!


Projekty 2022 podpořené Jihočeským krajem

V roce 2022 jsme od Jihočeského kraje získali finanční podporu v rámci 3 grantů. 

Prvním podpořeným projektem byl projekt "Jihočeské zemědělské muzeum propaguje region". Cílem tohoto projektu bylo zviditelnit region Vltavotýnsko prostřednictvím Jihočeského zemědělského muzea. Propagační aktivity přispěly k propagaci nejen našeho muzea, ale i celého Jihočeského kraje.

Druhým podpořeným projektem byl projekt "Život dětí hospodářů". V rámci tohoto grantu jsme pořídili technické vybavení pro novou expozici a obohatili ji zábavními herními prvky pro malé i velké návštěvníky. 

Třetím podpořeným projektem byly "Lidové slavnosti na statku 2022". V rámci tohoto grantu se konaly tři akce - Velikonoce (16.4.2022) jako oslava vítání jara a křesťanských svátků, Den chleba (16.7.2022), kde se vše točilo kolem pečení nejen chleba, ale i dalších dobrot z naší pece. Třetím dnem lidových slavností byly již tradiční Dožínky konající se 10.9.2022, kde jsme hospodáři předali poslední snop a dožínkový věnec a užili si společně zábavy. 

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu!


Oranžový rok 2021

V roce 2021 jsme získaly podporu také v rámci projektu "Oranžový rok" 2021 od města Týn nad Vltavou a společnosti ČEZ. Dotaci jsme získaly na dvě akce - Den lesa a Dožínky, za což velmi děkujeme. 


Projekty 2021 podpořené Jihočeským krajem

V roce 2021 získalo Jihočeské zemědělské muzeum podporu ve třech grantech od Jihočeského kraje, za což velmi děkujeme. 

Prvním podpořeným projektem byly již tradiční Lidové slavnosti na statku. Během těchto slavností jsme uspořádaly tři akce. Prvním byl Den chleba (12.6.2021) oslavující jak pečení všeho možného, tak zemědělskou činnost a její ukázky. Druhou akcí byl Den lesa (3.7.2021) a třetí Dožínky (11.9.2021) jako oslava úspěšné sklizně.

Druhým podpořeným projektem v rámci podpory muzeí a galerií byla propagace nazvaná "Jihočeské zemědělské muzeum propaguje region", kde bylo cílem zviditelnit region, přilákat navštěvníky a ukázat, že naše muzeum má návštěvníkům co nabídnout. 

Třetím grantem  v rámci úprav v expozicích bylo vytvoření třech nových vitrín pod názvem "Naše hospodyně". Pozornost je zde věnována tradiční roli ženy, hospodyně a matky v tradičním sedláckém stavení. 

Ještě jednou velké díky Jihočeskému kraji za jejich podporu. 


Život v sadu

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR došlo v roce 2021 k rozšíření nabídky Jihočeského zemědělského muzea o další interaktivní vzdělávací oblast zaměřenou na sadařství a včelařství. Muzeum bylo obohaceno o sad s tradičními odrůdami ovocných stromů a prostřednictvím tohoto projektu přibližuje historický vývoj včelařství a sadařství, návštěvníkům je vysvětlena provázanost obou těchto odvětví a interaktivním způsobem se mohou seznámit se způsobem s pěstováním a zpracováním ovoce a úlohou včel v zemědělství. Instalovány byly nové edukativní cedule a nakoupeny včelařské pomůcky pro děti. Děkujeme za Vaši podporu!


Centrum pro Agromaniaky

Nové vzdělávací centrum v našem muzeu

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství ČR jsme areál našeho muzea mohli v roce 2020 doplnit o nové vzdělávací centrum pro malé i velké „agromaniaky“. Centrum má sloužit zejména školám, zájmovým kroužkům a dalším dětským skupinám – chystáme v něm různé workshopy, interaktivní vzdělávací programy a akce zážitkové pedagogiky zaměřené na děti a mládež. Jejich tématem bude samozřejmě zemědělství.

Účastníci našich programů si na vlastní kůži vyzkouší práci s různými zemědělskými plodinami a produkty, včetně těch, které vyrostou na našem cvičném poli a v muzejním sadu. V centru nechybí ani promítací technika a různé pomůcky pro malé badatele.

V roce 2020 nám pandemie nedovolila začít centrum využívat, pevně ale věříme, že v roce 2021 už do něj budeme moct pozvat první zvídavé návštěvníky.

Projekt „Centrum pro Agromaniaky“ finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci dotačního programu Vzdělávání a propagace. Děkujeme!


Projekty v muzeu podpořené dotacemi Jihočeského kraje

Jihočeské zemědělské muzeum v roce 2020 žádalo o tři dotaci vypsané Jihočeským krajem.
Prvním žádost byla v rámci dotačního programu Podpora kultury pod názvem "Lidové slavnosti na statku 2020". Jihočeský kraj přispěl svými finančními prostředky na akce "Farmaden", "Chlebové radovánky" a "Dožínky v muzeu". Cílem těchto slavností bylo rozšířit povědomí o zdejším regionu, a přinášet takové programy, které zaujmou celou rodinu, čehož jsme v rámci těchto akcí jistě docílili.
Další žádost byla v rámci programu Podpora muzeí a galerií pod názvem "Jihočeské zemědělské muzeum propaguje region". Cílem projektu bylo zviditelnit jak Jihočeské zemědělské muzeum, tak region Vltavotýnsko, a dokázat návštěvníkům, že stojí za to trávit zde čas, a že tento region nabízí spoustu zajímavých zážitků.
Poslední žádost byla také v rámci dotačního programu Podpora muzeí a galerií pod názvem "Rozšíření zabezpečovacího systému v expozicích muzea", kde záměrem projektu bylo rozšířit instalaci zabezpečovacího systému do vnitřních i venkovních výstavních prostor muzea. Díky této dotaci dochází k eliminaci poškození a krádeží majetku muzea.
Děkujeme Jihočeskému kraji.


Od koně až po traktor

Nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol.

Díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství se děti v novém programu mohou seznámit s tradičními pohony v zemědělství. Na vlastní kůži si vyzkouší práce, které se kdysi vykonávaly ručně a samy poznají, jakou sílu je třeba na jednotlivé operace vynaložit (například rozpohybování žentouru, roztočení kamenného mlýnku na obilí). V interaktivních expozicích poznají, jak se v průběhu staletí vyvíjelo a zdokonalovalo zemědělské náčiní, jak velkou pomocí byla hospodářská zvířata a uvědomí si, jak nástup strojů významně usnadnil práce v zemědělství. Ve skutečné traktorové kabině si děti díky simulátoru vyzkouší virtuálně obdělat pole v sousedství muzea.


Agromaniaci, do stájí!

Vzdělávací program pro mateřské a základní školy!

Díky finančním prostředkům z Ministerstva zemědělství můžeme realizovat projekt Agromaniaci, do stájí!, který je zaměřen na péči o hospodářská zvířata, která bývala do poloviny 20. století neodmyslitelnou součástí každého statku. Účastníky tohoto programu mohou být jak žáci základních a mateřských škol, tak děti z letních táborů, rodiny s dětmi nebo neformální dětské skupiny.

V rámci projektu jsme vybudovali nové přístřešky pro zvířata na naší minifarmě, nové ohrady a herní prvky například pro kozy. Vše je možné shlédnout při prohlídce muzea nebo přímo navštívit při absolvování vzdělávacího programu, při němž se účastníci  seznámí s potřebami hospodářských zvířat a specifiky jejich chovu. Péči o ně si i prakticky vyzkouší za přítomnosti našich odborně proškolených zaměstnanců. 

Agromaniaci, do stájí!


Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!

Díky finančním prostředkům z Ministerstva zemědělství jsme mohli realizovat projekt Agromaniaci, zaryjte se do hlíny! V rámci projektu tohoto projektu jsme vybudovali políčko u budovy  muzea, kde probíhal a v dalších letech bude probíhat vzdělávací program zaměřený na péči o půdu a pole jako takové. Program jsme do své nabídky zařadili proto, že dnešní děti se od zemědělské reality stále více vzdalují a ani současný vzdělávací systém příliš nenahrává těsnějšímu spojení dětí a mládeže s přírodou. Proto je necháváme díky tomuto projektu zažít pěstování rostlin v jejich přirozeném prostředí na poli, v blízkosti zemědělského statku, kde sídlí Jihočeské zemědělské muzeum. Jedná se o prostor, kde je zemědělství přítomno na každém kroku.

Prostřednictvím projektu „Agromaniaci, zaryjte se do hlíny!“ jsme školám nabídli vzdělávací program zaměřený na pěstitelské práce přímo na poli a s nástroji, které se pro tuto činnost užívají odpradávna (s ohledem i na jejich vývoj v průběhu staletí). Kromě samotné práce na poli děti získaly i mnoho informací, které si také doplnily do svého pracovního sešitu, který u nás dostaly. A pokud pracovali poctivě, získaly na konci i „Řád zlaté motyčky“, který si mohly nalepit buď do sešitu, nebo kamkoliv jinam.